هاست سرور ايرانيان

مرور محصولات و خدمات

کنترل پانل اختصاصی دامنه ايراني
نمایندگان ما می توانند در هر ساعت از شبانه روز و بدون وابستگی به شرکت اقدام به ثبت دامین با پسوند های مختلف نمایند.

250,000ريال یکبار
کنترل پانل اختصاصی دامنه خارجي
نمایندگان ما می توانند در هر ساعت از شبانه روز و بدون وابستگی به شرکت اقدام به ثبت دامین با پسوند های مختلف نمایند.

1,200,000ريال یکبار

قوانین و مقررات