هاست سرور ايرانيان

مرور محصولات و خدمات

میزبانی وب 100 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
2,500,000ريال سالانه
میزبانی وب 100 مگابایت لینوکس نقره اي
100MB فضای وب
1GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
1 بانک MYSQL5
20MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
1 FTP Account
2,000,000ريال سالانه
میزبانی وب 200 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
3,500,000ريال سالانه
میزبانی وب 200 مگابایت لینوکس نقره اي
200MB فضای وب
4GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
5 بانک MYSQL5
40MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
2 FTP Account
2,800,000ريال سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
5,500,000ريال سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت لینوکس نقره اي
500MB فضای وب
10GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
5 بانک MYSQL5
100MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
5 FTP Account
4,400,000ريال سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
7,500,000ريال سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت لینوکس نقره اي
1000MB فضای وب
20GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
5 بانک MYSQL5
200MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
10 FTP Account
6,000,000ريال سالانه
میزبانی وب 2000 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
9,500,000ريال سالانه
میزبانی وب 2000 مگابایت لینوکس نقره اي
2000MB فضای وب
40GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
5 بانک MYSQL5
400MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
20 FTP Account
7,600,000ريال سالانه
میزبانی وب 5000 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
16,000,000ريال سالانه
میزبانی وب 5000 مگابایت لینوکس نقره اي
5000MB فضای وب
50GB انتقال داده ( ماهیانه )
قرارگیری سایت برروی
دو دیتاسنتر
نامحدود Email POP3
5 بانک MYSQL5
500MB حجم بانک MYSQL5
Direct Admin کنترل پنل
50 FTP Account
12,800,000ريال سالانه
میزبانی وب 10000 مگابایت لینوکس طلايي
تمامي گزينه ها نامحدود ميباشد
21,000,000ريال شش ماهه

قوانین و مقررات