هاست سرور ايرانيان

مرور محصولات و خدمات

میزبانی وب 100 مگابایت ویندوز
1,500,000ريال سالانه
3,000,000ريال دو ساله
میزبانی وب 200 مگابایت ویندوز
2,000,000ريال سالانه
4,000,000ريال دو ساله
میزبانی وب 500 مگابایت ویندوز
2,500,000ريال سالانه
5,000,000ريال دو ساله
میزبانی وب 1000 مگابایت ویندوز
3,000,000ريال سالانه
6,000,000ريال دو ساله
میزبانی وب 2000 مگابایت ویندوز
5,000,000ريال سالانه
10,000,000ريال دو ساله
میزبانی وب 5000 مگابایت ویندوز
8,500,000ريال سالانه
17,000,000ريال دو ساله

قوانین و مقررات