هاست سرور ايرانيان

مرور محصولات و خدمات

میزبانی وب 15 گیگابایت
مناسب برای سایتهای بزرگ و پر ترافیک و یا سایتهای سازمانی و دولتی
1,500,000ريال ماهانه
4,380,000ريال سه ماهه
8,550,000ريال شش ماهه
16,200,000ريال سالانه
میزبانی وب 25 گیگابایت
مناسب برای سایتهای بزرگ و پر ترافیک و یا سایتهای سازمانی و دولتی
2,000,000ريال ماهانه
5,850,000ريال سه ماهه
11,400,000ريال شش ماهه
21,600,000ريال سالانه
میزبانی وب 40 گیگابایت
مناسب برای سایتهای بزرگ و پر ترافیک و یا سایتهای سازمانی و دولتی
2,500,000ريال ماهانه
7,300,000ريال سه ماهه
14,250,000ريال شش ماهه
27,000,000ريال سالانه
میزبانی وب 60 گیگابایت
مناسب برای سایتهای بزرگ و پر ترافیک و یا سایتهای سازمانی و دولتی
3,000,000ريال ماهانه
8,750,000ريال سه ماهه
17,000,000ريال شش ماهه
32,000,000ريال سالانه

قوانین و مقررات